Prečo nikto neponúka riešenie ako prekonať súčasnú krízu?
Ako mám prežiť krízu  ja a moja firma ?
Na koľko využívame náš firemný ( technický aj ľudský ) potenciál ?
Ako máme zvýšiť náš potenciál na potrebnú úroveň ?

Priemerná slovenská firma

1

2+3Koľko máte vy ?