Stratégia firemnej kultúry. Riadenie energie vo firme.

 1. Obsah
  • Energetizačné stratégie
   1. Oceňovanie – srdce
   2. Odmeňovanie- peniaze
   3. Odstraňovanie entropie – strach
  • Manažérsky štýl – Potenciálová línia
  • Vzťahy – spolupráca
  • Segmenty firemnej kultúry – vízia, symboly, hodnoty
 2. Meranie
  • Spolupráca v produktovej línii
  • Úroveň riadenia v potenciálovej línii
  • Úroveň firemnej kultúry
  • Vyhorenie
 3. Zážitok
  • Praktické riadenie energie vo firme
 4. Podpora – kaučing mikrotímov pri riadení energie