Základy Špirálového Manažmentu. Zákonitosti úspechu.

 1. Obsah
  • Kríza v 21. storočí a očakávaný vývoj
  • Čo je úspech v prírode a v podnikaní
  • Zákonitosti neživej a živej prírody
  • Firma ako živý organizmus
  • Meranie a riadenie energie ľudí
 2. Meranie
  • Potenciál
   1. celkový
   2. sociálny
   3. technický
 3. Aplikácia
  • Kde vnímame najväčšie problémy
 4. Zážitok
  • Skok vo výkonnosti
 5. Podpora – kaučing mikrotímov na odstránenie problémov