Dynamika interného a externého prostredia

 1. Obsah
  • Kríza a možnosti jej riešenia
  • Ako prežiť v krízovom, turbulentnom prostredí
  • Rýchlosť zmien. Ako neprehriať firmu
  • Zákonitosti vývoja. Cykly
  • Vnútorné prostredie. Kedy urobiť vývojový skok
  • Riadenie budúcnosti
 2. Meranie
  • Firma v reálnom krízovom dynamickom prostredí
 3. Zážitok
  • Riadenie v dynamickom prostredí
 4. Podpora – kaučing strategického tímu