Riešenie pre firmy – Manažér úspechu – MANUS

4

Čo prináša MANUS nové

  1. Využíva prírodné zákony úspechu. Nie len ekonomické.
  2. Umožňuje riadiť firmu aj v turbulentnom a krízovom prostredí.
  3. Dokáže merať a riadiť energiu ľudí (ľudský potenciál).
  4. Ukazuje ako riadiť kreativitu.
  5. Zameranie na zavedenie do praxe.
  6. Funguje to v našich podmienkach.

 

Podpora – na zavedenie vytypovaných zmien do praxe ponúkame bezplatný vzdialený kaučing počas jedného mesiaca.

Meranie – na každom seminári  sa merajú relevantné parametre potenciálu firmy. Výsledky merania sú k dispozícii hneď druhý deň seminára. Zároveň dostanete odporúčania čo s tým. Žiadne firemné údaje nie sú potrebné.

Účastníci – top manažment, perspektívni zamestnanci zo všetkých oddelení, 3-4 výkonní zamestnanci – spolu 20 -25 účastníkov.

Technické podmienky – dostatočne veľká miestnosť, stoly do „U“, dataprojektor, flipchart. Priestor mimo firmy. Silne odporúčame s prespaním – večer sa pracuje.

Čas – seminár a meranie trvá 2 dni. Prvý deň do 18, večer je plánovaná spoločná aktivita. Druhý deň do 13:00.